Autologiczne przeszczepy komórek krwiotwórczych w leczeniu SM

Dodano: 24.10.2013 r.

W Klinice Hematologii w Katowicach zastosowano nową metodę terapii chorych na stwardnienie rozsiane – autologiczne przeszczepy komórek krwiotwórczych.

Metoda polega na przeszczepieniu pobranych wcześniej od chorych i poddanych specjalnym zabiegom komórek. Dzięki niej możliwe jest na zatrzymanie postępu choroby, a nawet cofnięcie objawów SM.

[ więcej ]

Tecfiedera – zielone światło dla nowego preparatu w terapii SM

Dodano: 03.04.2013 r.

Komitet ds. Oceny Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) pozytywnie ocenił stosowanie preparatu o nazwie Tecfiedera (fumaran dimetylu) na terenie Unii Europejskiej w ramach terapii pierwszego rzutu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

[ więcej ]

Stanowisko AOTM w sprawie Tysabri

Dodano: 1!0.01.2013 r.

7 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM, podczas którego uzgodniono stanowisko w sprawie oceny leku Tysabri (natalizumab) we wskazaniu leczenia chorych na stwardnienie rozsiane.

Rada Przejrzystości uważa za zasadne finansowanie leku Tysabri (natalizumab) w leczeniu dorosłych pacjentów z szybko rozwijającą się, ciężką, ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego (RRMS), we wskazaniu zgodnym z wnioskiem, bezpłatnie, w ramach odrębnej grupy limitowej.

[ więcej ]

Ministerstwo Zdrowia ogranicza całkowity czas leczenia stwardnienia rozsianego do 5 lat.

Dodano: 02.01.2013 r.

Od dziś obowiązuje obwieszczenie MZ wdrażające program leczenia fingolimodem. Jednocześnie jednak ogranicza ono całkowity czas trwania leczenia lekami immunomodulacyjnymi do 5 lat.
Oznacza to ograniczenie refundacji leczenia immunomodulacyjnego (w tym lekami pierwszego rzutu czyli interferonem i octanem glatirameru) do 60 miesięcy, niezależnie od skuteczności tego leczenia.

Fingolimod jako lek II rzutu w programie leczenia stwardnienia rozsianego

Dodano: 19.12.2012 r.

Zgodnie z informacją prasową umieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia, z początkiem nowego roku, na listę refundowanych leków trafi nowy lek na stwardnienie rozsiane zawierający fingolimod. Ma on być dostępny w ramach nowego programu lekowego “Leczenie stwardnienia rozsianego fingolimodem po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu”. Będzie przeznaczony dla dorosłych pacjentów z rozpoznaniem postaci rzutowej SM (po spełnieniu kryteriów kwalifikacji do programu) oraz stwierdzeniem braku odpowiedzi na leczenie interferonem przez minimum rok, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w programie.

[ więcej ]

Sativex – lek z medycznej marihuany może pojawić się w Polsce

Dodano: 26.11.2012 r.

Za kilka miesięcy w aptekach może się pojawić nowy lek pomagający chorym na raka i stwardnienie rozsiane.

GW Pharmaceuticals – producent specyfiku o nazwie Sativex, preparatu na bazie marihuany (zawierającego standaryzowany ekstrakt z konopi indyjskich) właśnie otrzymał zgodę na rozpowszechnianie leku na terenie Polski i dziewięciu innych europejskich krajów.

[ więcej ]

Badania nad nową metodą walki z SM

Dodano: 24.11.2012 r.

Naukowcy z Northwestern University powstrzymali rozwój stwardnienia rozsianego (MS) u myszy. Dokonali tego dzięki biodegradowalnym nanocząstkom, które dostarczyły do organizmu zwierzęcia antygen powodujący, iż układ odpornościowy przestał niszczyć mielinę.

[ więcej ]

Pozytywna warunkowa rekomendacja dla leku Gilenya wydana przez AOTM

Dodano: 14.10.2012 r.

Rada Przejrzystości rekomenduje objęcie produktu leczniczego Gilenya (fingolimod) refundacją w ramach programu lekowego – leczenie stwardnienia rozsianego fingolimodem po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu, w ramach oddzielnej grupy limitowej, pod warunkiem innego instrumentu podziału ryzyka lub obniżenia ceny leku do poziomu zgodnego z przyjętym w Polsce progiem efektywności kosztowej.

[ więcej ]

MZ chce ograniczyć całkowity czas trwania leczenia SM do 5 lat

Dodano: 23.08.2012 r.

MZ podjęło kroki zmierzające do wprowadzenia ograniczenia czasu leczenia SM do 5 lat.
PODPISZ PETYCJĘ!!

[ więcej ]

IV światowy dzień SM – world MS day

Dodano: 28.05.2012 r.

W środę 30.05.2012 r. obchodzony będzie Światowy Dzień SM.
W tym roku pod hasłem “1 000 twarzy SM”.
Inicjatorem wydarzenia jest Międzynarodowa Federacja Stwardnienia Rozsianego.

MS Day logo

więcej informacji na www.worldmsday.org

Składnik orientalnego leku może pomóc w leczeniu stwardnienia rozsianego

Dodano: 14.03.2012 r.

Czasopismo “Nature Chemical Biology” opublikowało informację, że jeden ze składników  Dichroa febrifuga –  krzewu rosnącego w Tybecie i Nepalu blokuje reakcje powodujące choroby autoimmunologiczne.

[ więcej ]

Leczenie SM w Polsce na tle innych krajów europejskich

Dodano: 05.03.2012 r.

BAROMETR SM to badanie, które ma na celu opisanie sytuacji osób chorych na stwardnienie rozsiane w Europie poprzez zebranie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące trudności, na które te osoby się natykają w poszczególnych krajach.
Badanych jest siedem obszarów: dostępu do leczenia, prowadzonych badań, zatrudnienia, tzw. “empowerment” czyli “wzmacniania”, procedur refundacyjnych, zbierania danych oraz dostępu do nowych terapii.

[ więcej ]

Zarządzenie dotyczące zmian w programie terapeutycznym leczenia SM podpisane

Dodano: 16.02.2012 r.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie pozwalające na implementację poprawki do programu terapeutycznego leczenia stwardnienia rozsianego. Jest ono podstawą do aneksowania umów ze szpitalami przez Oddziały NFZ. Zarządzenie ma moc obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

[ więcej ]

Problem z wdrożeniem nowych zasad refundacji w programach leczenia SM

Dodano: 19.01.2012 r.

12 grudnia 2011 r. minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie m. in. rozszerzenia programu terapeutycznego na pacjentów z SM od 12. roku życia (a nie – jak poprzednio – od lat 16) oraz zniesienia górnej granicy wieku w kwalifikacji do programu i przedłużenia okresu korzystania z niego do 5 lat. Szybko okazało się, że to radość przedwczesna, bo już 1 stycznia br. rozporządzenie nie było ważne.

[ więcej ]

Brak refundacji Solumedrolu – protest Chorych na SM

Dodano: 18.01.2012 r.

Przyłącz się do protestu w sprawie usunięcia z listy leków refundowanych Solumedrolu.

Od 1 stycznia 2012 nie ma leku Solu Medrol (Methylprednisolonum) na liście leków refundowanych.
Solu Medrol jest jedynym lekiem który zatrzymuje stan zapalny układu nerwowego i zapobiega trwałym ubytkom neurologicznym.

[ więcej ]

Older Posts »