Strategia firmy powinna w swoich założeniach przewidywać dobór grupy docelowej

2019-11-23

Dobra strategia pokazuje, jak zrealizować cele przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Czym zatem jest strategia marketingowa? Strategia defensywna obejmuje takie działania jak: stopniowe wycofywanie się, redukcję kosztów, zmniejszenie zdolności produkcyjnej, zatrzymanie procesu inwestowania. Strategia firmy https://akatconsulting.pl/oferta/strategie_rozwoju_przedsiebiorstw/50 powinna w swoich założeniach przewidywać dobór grupy docelowej. Dla każdego właściciela firmy powinno być oczywiste, że sprzedaż jest najważniejsza. Taki typ opakowań spowodował, że z transportu IKEA został wyeliminowany problem pustych przestrzeni, co zminimalizowało koszty oraz negatywny wpływ na środowisko. Atuty firmy w określonych sferach mogą być zatem spożytkowane, ponieważ otoczenie stwarza ku temu okazje. Kompleksowość – strategia powinna obejmować wszystkie najważniejsze elementy, które wpływają na sukces rynkowy firmy. Dlatego nie ma sensu kierowanie oferty i angażowanie handlowców do zabiegania o firmy o dochodach poniżej 50 mln zł - i tak nie kupią naszego towaru. Kontrolerzy IKEA nie tylko sprawdzają regularnie, czy standardy są zachowywane, ale także pomagają w ich osiągnięciu na odpowiednim poziomie. Zgodnie z tą myślą IKEA oferuje konsumentom około 11 tysięcy produktów w ponad 300 sklepach na całym świecie. Potencjalni klienci zaznajamiają się z ofertą IKEA poprzez katalog i dokonują wyboru produktów poprzez ten kanał marketingowy. Ponadto, kiedy jest to tylko możliwe, IKEA używa transportu kolejowego oraz kombinowanego drogowo-kolejowego. Może prowadzić do wyciągnięcia maksymalnych korzyści z firmy przed jej likwidacją, albo do połączenia z inną firmą. Dla wyników z tabeli byłaby to strategia agresywna, polegająca na wykorzystaniu mocnych stron i szans pojawiających się w otoczeniu. IKEA dba o to, aby produkty były wytwarzane po możliwie najniższych kosztach przy jak najbardziej ekonomicznym wykorzystaniu zasobów. Tymczasem strategia nie odpowiada na pytanie, ile zarobimy w kolejnych latach, tylko w jaki sposób dojdziemy do tego celu. Należy wybrać kluczowe obszary funkcjonowania firmy i określić czy są one mocną czy słabą stroną organizacji, a także skoncentrować się na najważniejszych szansach i zagrożeniach. Strategia ta umożliwia przetrwanie w sytuacji gdy organizacja działa w nieprzychylnym otoczeniu, pozbawiona jest istotnych mocnych stron. Cóż, jeśli dla Twojej firmy ważne są większe zyski i niższe koszty – zacznij już dziś. Jest to strategia silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju (…)”. System stworzony przez IKEA optymalizuje wszelkie procesy przepływów w przedsiębiorstwie, którego łańcuch logistyczny rozbudowany jest do postaci wielkiej sieci.

Aktualności

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018